Kontakt
Odvetniška pisarna Bohinc
Hacetova ulica 9
1000 Ljubljana

Tel: +386 1 232 20 34

E-mail:  info@bohinc.si
  rado@bohinc.si
  sasa@bohinc.si
 

radobohinc1@gmail.com

+386 41 752 749

+386 41 752 746

 

Za sestanek je potrebna predhodna najava po telefonu ali elektronski pošti.
Plačilo storitev

Vsakemu uporabniku naših odvetniških storitev ob začetku sodelovanja oziroma podpisu pooblastila za zastopanje predočimo način obračunavanja storitev in z njim dosežemo konsenz v zvezi s ceno posameznega pravnega dejanja, ne glede na to ali gre za enkratno pravno svetovanje in pripravo pravnega mnenja, pripravo pravnih aktov ali zastopanje pred sodiščem in drugimi institucijami.

Na ta način želimo doseči visoko stopnjo zaupanja med odvetnikom in stranko ter se izogniti vsem morebitnim nesoglasjem ob izdaji računa za opravljeno storitev.

Odvetniki obračunavamo storitve skladno z Zakonom o odvetniški tarifi (ZOdvT – Ur.l. RS, št. 3/2008) –  Uradni list ter neobvezujočimi smernicami za določanje cen odvetniških storitev (www.odv-zb.si).

Odvetniški stroški zajemajo ceno odvetniških storitev in izdatkov, ki so potrebni za izvršitev dela, povečani za davek za dodatno vrednost (DDV). Vrednotenje opravljenih storitev je odvisno od strokovne zahtevnosti, odgovornosti ter vrednosti obravnavanega predmeta, strokovnega znanja s področja drugih strok, znanja tujih pravnih virov, uporabe tujega jezika, časa potrebnega za izvršitev dela, števila zastopanih oseb ter drugih meril, ki so specifična za posamezni primer.