Področja dela
Kontakt
Odvetniška pisarna Bohinc
Hacetova ulica 9
1000 Ljubljana

Tel: +386 1 232 20 34

E-mail:  info@bohinc.si
  rado@bohinc.si
  sasa@bohinc.si
 

radobohinc1@gmail.com

+386 41 752 749

+386 41 752 746

 

Za sestanek je potrebna predhodna najava po telefonu ali elektronski pošti.
Civilno pravo
Odvetniki naše odvetniške pisarne Vam pomagajo znotraj celotnega področja civilnega prava, kot prava odnosov med posamezniki. Sem sodi obligacijsko pravo (pravo obveznosti), stvarno-nepremičninsko pravo, dedno pravo ter družinsko pravo.

Zaradi potrebe po hitri odzivnosti v poslovnem svetu pri sklepanju obveznosti,  pravnih poslov, reševanju nastalih težav pri izvršitvi sklenjenih zavez imajo naše stranke popolno pozornost odvetnika, pravnega strokovnjaka, ki se pri tem v celoti prilagaja naročniku.

Naše storitve zajemajo pravno svetovanje glede ustreznosti in potrebnosti narave pravnega posla oz. pogodbe glede na konkretno situacijo, pripravo pogodbe ter svetovanje v času trajanja poslovnega razmerja. V primeru zapletov pri izvršitvi prevzetih obveznosti poiščemo za stranko optimalno pravno rešitev.

Posameznikom in pravnim osebam ob nastanku spora svetujemo v zvezi z možnostmi mirne rešitve spora ter izvensodnega dogovarjanja ter posredujemo pri dogovarjanju in sklenitvi sporazuma z nasprotno stranko.

Kadar je potrebno, da o zadevi odloči sodišče, stranki vedno predstavimo stopnjo tveganja ter podamo analizo primera zaradi ocene uspešnosti sodnega postopka ter stroškov pravdnega postopka.

Na področju civilnega prava nudimo strankam predvsem naslednje storitve:
  1. priprava pravnih mnenj ter ustnih pravnih nasvetov ter pravno svetovanje
  2. sestavljanje listin, vlog, pogodb, sporazumov
  3. vlaganje tožb ter izvršilnih predlogov
  4. zastopanje, predstavljanje in zagovor v postopkih pred sodišči, državnimi organi ter drugimi organizacijami ter v pravnih poslih in razmerjih z drugimi osebami